Temel Pabuçları Arasında Dolgu

ABS Kör Kalıplar, bir radye temelin üstündeki kolon/duvar temelleri arasındaki boşluğu doldurmak için çok etkili bir şekilde kullanılabilir. Doldurulacak alan ironik bir şekilde %95 boş olduğundan, MEP (mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat) tesisat geçişleri için kullanılabilir. Aynı boşluk, su baskınlarını önlemeye de yardımcı olabilir.

Tüm yapının bütünlüğünü riske atmadan bir radye temelin kalınlığını azaltmak için radye temel yüzeyinin üzerinde kolon/duvar temelleri gereklidir. Bir temel, kolonun/duvarın üstündeki yükü radye temel üzerine eşit olarak dağıtır ve bu da kolonun/duvarın radye temele delinmesini önler. Genel olarak bu, temel oluşturmak için etkili ve ekonomik bir yöntemdir.

Ancak, temel ciddi bir handikap yaratır; temeller arasındaki boşluğun doldurulması ve düzgün bir yüzey oluşturmak için asfaltlanması gerekir, böylece binanın faydalı alanına eklenebilir (örneğin bir otoparkta). Bu alanlar geleneksel olarak çakıl-kum karışımı ile doldurulur ve her 20-30 cm’de bir sıkıştırılır. Sıkıştırılan alan, beton sızıntılarını önlemek için plastik bir levha ile kaplanmalı ve çift gözlü çelik donatı ile 20 cm beton dökülmeli ve döşenmelidir. Ayrıca, tesisat tesisatının normalde beton uygulamasından önce sıkıştırılmış malzemenin içinden geçirilmesi gerekir. Bu uygulamanın en büyük dezavantajı dolgu malzemesinin hacminden kaynaklanmaktadır; tüm şantiye bu uygulamanın bitmesini beklerken malzemenin şantiyeye taşınması ve dikkatlice sıkıştırılması gerekmektedir.

Şimdi, ABS Plus Kör Kalıplar kullanılarak, 1 kamyon tek kullanımlık kalıp başına 50 kamyon geleneksel dolgu malzemesi ile operasyonel tasarruf sağlanabilir. Üstelik uygulama, inşaat süreci boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. Böylece “temel dolgusu” kalemi ardışık inşaat planından çıkarılmış olur ve bu da tüm projenin toplam süresini kısaltır. Ek bir avantaj da, boş alanın her türlü MEP tesisat geçişi için ve/veya su baskınını önlemek için bir önlem olarak kullanılabilmesidir. Son olarak, ABS Kör Kalıplar kullanılarak inşa edilen yapılar büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan, asla çatlamazlar.

Temel Temelleri Arası Dolgu Kesiti