ABS Kör Kalıp 3D Animasyon Kurulum Videosu

ABS Plus, yüksekliği ayarlanabilir hafif dolgu kör kalıp sistemi kurulum videosu

ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları, tek kullanımlık beton kalıplarıdır. Her tür yapıda 300 cm’ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasını ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasını sağlarlar.

İki tipi mevcuttur; ABS Level, yüksekliği sabit ve ABS Plus, yüksekliği ayarlanabilen kör kalıplar.

ABS Plus sistemi 4 ana parçadan oluşur: taban, kılavuz, PVC boru ve kubbe.

Kurulum öncesinde uygulama alanındaki beton artıkları kırılmalı, alan temiz olmalıdır.

Alanı çevreleyen duvarlar üzerine, beton dökümünden sonra projeye göre olması gereken kotun işaretlemesi yapılır. Bu bitiş kotundan kaplama betonunun kalınlığı ve kör kalıp kubbe yüksekliği düşülerek boruların bitiş yüksekliği ayrıca işaretlenir.

Projeye uygun olarak ‘tam kubbelerin’ gelmeyeceği kenarlarda, boru bitiş kotunun altına beşe on kereste veya köşebent monte edilir. Duvarla kalıp arasındaki açıklığa gelecek, uygun ölçüde kesilmiş parça kubbeler bu konsolların üzerine oturtulacaktır.

Saha hazırlandıktan sonra paletlenmiş ürünler uygulama alanına getirilir.

Kullanılacak borular üç metre tam boy veya projeye göre fabrikada kesilmiş olarak sahaya getirilir. Tam boy borular sahada yatay testere veya küçük taşlama motoru ile kesilebilir.

Tabanların yerleştirilmesine sağ üst köşeden başlanır. Tam köşeye konulacak ilk taban, tabanın düz tarafına doksan derece açı oluşturacak şekilde kesilerek köşeye yerleştirilir.

İlk tabandan başlayarak kılavuzlar ve tabanlar tüm uygulama sahasına bir grid oluşturacak şekilde birbirlerine monte edilir. Rampa yapımında kılavuzlar tabanlara sadece eğime paralel yönde takılır, eğim yönünde takılmaz.

Bu aşamada, kör kalıpların altında kalacak mekanik, sıhhi ve elektrik tesisat geçişleri döşenebilir. Tesisatlar, zemine yerleştirilecek askı profilleri ve kelepçelere monte edilebilir. Zemine basılmaması gereken durumlarda boruların üzerine takılacak kelepçelerin arasındaki askı profillerine de yerleştirilebilir.

Önceden kesilmiş olan PVC borular tabanların içine bastırılarak oturtulur.

Kubbelerin montajına ilk tabanın konulduğu sağ üst köşeden başlanır. İlk kubbe konulurken kubbenin üzerindeki başlangıç oku kalıbı koyanın önünde olmalı, diğer ok ise solda olmalıdır. İkinci kalıp yine üzerindeki oklar yerleştirenin önünü ve solunu gösterecek şekilde birinci kalıbın soluna konulur. Bu şekilde ilk sıra bitirildikten sonra aşağıya doğru diğer sıralara devam edilir. Kubbeler daima sağdan sola ve yukarından aşağıya doğru yerleştirilir. Böylece tüm kalıplar birbirini tam kapatacaktır. Kubbeler borulara tam oturtulmalıdır.

Tüm kubbeler yerleştirildikten sonra, parça kubbelerin montajına geçilir. Duvar ile kubbe sisteminin arasındaki boşluk ölçülerek, tam kubbeler taşlama motoru ile istenen ölçüde kesilir ve kesilen tarafı konsolun üzerine, diğer tarafı sağlamca boruya yerleştirilir.

Tam kubbelerin olduğu kenarlara ise duvar ile kubbe arasına beşe on, yetmiş bir santimetre uzunluğundaki ‘ABS Plus Kubbe Kenar Kapama’ EPS takozları veya beşe on keresteler yerleştirilir. Böylece kalıbın dört taraftan sızdırmazlığı sağlanır.

Tüm kalıp kontrol edilerek tam kapanmamış yerlere poliüretan köpük sıkılır. Tesisat boru çıkış deliklerinin etrafı da poliüretan köpükle doldurulur.

Daha sonra hasır çeliğin yerleştirilmesine geçilir. Projeye uygun ölçülerdeki hasır çelik yerleştirilirken önceden konulmuş çeliklerin üzerine basılarak yenileri yerleştirilir. Her bir parça diğerinin üzerine en az iki sıra bindirilir. Ayakların içine en az phi sekiz kalınlığında çelik donatı atılır ve betonun dökümüne geçilir.

Beton en az S4 kıvamında akışkan olmalıdır. Dökümün dengeli olması ve kalıpların yerinden oynamaması için alanın tamamında önce hasır çeliğe kadar ayaklar ve guseler doldurulur, daha sonra işletme yükü gözetilerek tasarlanmış döşeme betonunun dökümüne geçilir.

Beton dökümünde kalıp sisteminin aşırı basınç almaması için, hortumun ağzı kalıplardan en fazla 20 cm yukarıda tutulmalıdır. Ayaklar dökülürken, hortumun ağzı boruların içinde hava sıkışmaması için doğrudan borunun içine değil de, kubbe ve kemerlerin üzerine doğru tutulmalı, betonun buralardan borunun içine akması sağlanmalıdır. Boruların dolduğundan emin olunduktan sonra kubbelerin dökülmesine geçilmelidir.

Ayaklar doldurulduktan hemen sonra, ayakların yeri kaybolmadan önce, ucu yuvarlatılmış çelik bir çubukla birkaç kere şişleyerek, boruların içinde hava sıkışması engellenmelidir. Kubbelerin üzerindeki döşeme betonu dökülürken vibratör kullanılabilir.

Döküm sırasında beton kalıp üzerine yığılmamalı, hortum sürekli gezdirilmeli, öbeklenmeye izin verilmemelidir. Aksi halde çökme olabilir.

Büyük saha dökümlerinde, kenardan iki kubbe öncesinde rabitz tel ve 10x10 kereste kullanılarak döküm kesilebilir.

Beton döküldükten sonra yedi gün boyunca hava şartlarına da bağlı olarak her gün sulanmalıdır.